POHOTOVOST

POHOTOVOSTNÍ LINKA
Ondřej Rais : +420 731 422 690

V roce 2020 jsme zavedli pohotovostní službu. Hodinové sazby jsou konečné (nejsme plátci DPH) a platí pro každou započatou hodinu. Do celkové účtované doby se započítává i čas strávený na cestě. Zakázky vetší jak 2-3 pracovní dny se vždy sjednávají individuálně.

Možnost 1 – Akutní
  • jednorázová akutní pohotovost dle našich časových možností po telefonické domluvě
  • zpravidla se jedná o krátkodobé opravy a montáže v rozsahu do max. 2 pracovních dnů
  • výjezd za 48 – týden (cena 1500 kč/člověk/hod)
  • výjezd za 12 – 48 hodin (cena 2500 kč/člověk/hod)
  • výjezd za 4 – 12 hodin (cena 3500 kč/člověk/hod)
Možnost 2 – Neakutní
  • předem domluvený výjezd dle našich časových možností po telefonické domluvě
  • zpravidla se jedná o krátkodobé opravy a montáže v rozsahu do max. 2-3 pracovních dní
  • výjezd za týden a více (cena 700 kč/hod)
Možnost 3 – Smluvně ujednaná
  • předem dohodnutá pohotovostní služba dle konkrétních dohodnutých individuálních podmínek a cen
  • cena – dle smluvního ujednání