POHOTOVOST

POHOTOVOSTNÍ LINKA
Ondřej Rais : +420 731 422 690

 

V roce 2020 jsme zavedli pohotovostní službu. Hodinové sazby jsou konečné (nejsme plátci DPH) a platí pro každou započatou hodinu. Do celkové účtované doby se započítává i čas strávený na cestě. Zakázky vetší jak 2 pracovní dny se vždy sjednávají individuálně.

Možnost 1 - Akutní

  • jednorázová akutní pohotovost dle našich časových možností po telefonické domluvě
  • zpravidla se jedná o krátkodobé opravy a montáže v rozsahu do max. 2 pracovních dnů
  • výjezd za 48 - týden (cena 1500 kč/člověk/hod)
  • výjezd za 12 - 48 hodin (cena 2500 kč/člověk/hod)
  • výjezd za 4 - 12 hodin (cena 3500 kč/člověk/hod)

Možnost 2 - Neakutní

  • předem domluvený výjezd dle našich časových možností po telefonické domluvě
  • zpravidla se jedná o krátkodobé opravy a montáže v rozsahu do max. 2 pracovních dní
  • výjezd za týden a více (cena 700 kč/hod)

Možnost 3 - Smluvně ujednaná

  • předem dohodnutá pohotovostní služba dle konkrétních dohodnutých individuálních podmínek a cen
  • cena - dle smluvního ujednání